Trang chủ Giới thiệu

  • Giới thiệu Dự án Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cho sự phát triển năng động và công bằng

    Nhằm tăng cường năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh tại Việt Nam trong việc hoạt động hiệu quả với các thành viên để hỗ trợ xây dựng chính sách và phát triển công bằng Quỹ Châu Á ở Việt Nam tiến hành một chương trình kéo dài 3 năm có tên Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cho sự phát triển năng động và công bằng. Việt Nam…

  • Giới thiệu Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội

    Bộ công cụ tự đánh giá năng lực hiệp hội được xây dựng trong khuôn khổ Dự án "Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vì sự phát triển năng động và công bằng tại Việt Nam" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện, Quỹ Châu Á quản lý với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT). TẢI BÁO CÁO THỰC HIỆN…