Trang chủ Nghiên cứu

Các bước áp dụng bộ công cụ
06/03/2017 23:40' Gửi bài này In bài này

Khi áp dụng, các hiệp hội có thể tiến hành theo 4 bước:

 

  • Bước 1: Đánh giá năng lực theo các chỉ số thành phần cụ thể. Với mỗi chỉ số thành phần, các hiệp hội sẽ tiến hành việc đánh giá theo từng chỉ tiêu. Nếu điều kiện cho phép, bên cạnh phần đưa điểm số về cấp độ, người đánh giá có thể đưa ra những căn cứ đánh giá để củng cố cho nhận định của mình.
  • Bước 2: Đánh giá kết quả của từng Chỉ số thành phần: Bộ công cụ trên phiên bản Excel đã có sẵn công thức tính toán, sau khi hiệp hội đánh giá các chỉ tiêu, kết quả tổng hợp cho từng chỉ số thành phần sẽ tự động hiển thị. Trên cơ sờ này, hiệp hội có thể có một số đánh giá sơ bộ về năng lực của hiệp hội trong chỉ số thành phần này. 
  • Bước 3: Đánh giá tổng thể: Sau khi đánh giá tất cả các chỉ số thành phần, kết quả chung của hiệp hội sẽ thể hiện ở phần Biểu Tổng hợp (trên file Excel). Với kết quả này, hiệp hội sẽ rà soát lại việc đánh giá (tại bước 1 và 2) để thống nhất kết quả cuối cùng.

 

Bước 4:  Đề xuất kế hoạch cải thiện: Với kết quả đã thống nhất ở bước 3, hiệp hội có thể xác định được những điểm mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần cải thiện. Căn cứ trên nguồn lực (tài chính, thời gian, nhân lực) và mức độ ưu tiên cải thiện trong thời gian tới, hiệp hội có thể đề ra một kế hoạch hành động nhằm nâng cao năng lực hoạt động của mình. Kế hoạch này cần chi tiết, xác định rõ mục tiêu và giải pháp, lộ trình thực hiện nhằm đạt mục tiêu đó.