Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu Dự án Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cho sự phát triển năng động và công bằng
09/11/2015 21:49' Gửi bài này In bài này

Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng từ việc cải cách nền kinh tế định hướng thị trường từ cuối những năm 1980. Tuy nhiên, xu hướng phát triển tích cực này đã gặp một số khó khăn trong những năm gần đây. Trong khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu là một vấn đề rất lớn đối với nhiều quốc gia, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cho rằng lạm phát cao từ năm 2008 đến nay ở Việt Nam là do sai lầm trong quản lý kinh tế vĩ mô, gia tăng mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, và tham nhũng tràn lan. Lấy lại được sự tăng trưởng vững chắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi là cần thiết để cạnh tranh của khu vực tư nhân. Mặc dù gặp phải những thách thức gần đây, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam tiếp tục là nguồn lực chính tạo công ăn việc làm và thu nhập cho đất nước, đặc biệt các lĩnh vực như: nông nghiệp, thủy sản, hàng gia công xuất khẩu, thu hút lượng lớn nhân công là những người chịu ảnh hưởng tiêu cực từ quá trình hội nhập kinh tế.

Hiệp hội doanh nghiệp và các Liên minh hoạt động trong những lĩnh vực này đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cơ hội và cách tiếp cận mới tới một nền kinh tế năng động cho sự phát triển công bằng. Một số hiệp hội doanh nghiệp đã nâng cao khả năng đại diện cho quyền lợi của thanh viên trong các vấn đề trong nước và quốc tế; tuy nhiên, hầu hết các hiệp hội vẫn còn thiếu khả năng hoạt động trong các chức năng quan trọng bao gồm: thúc đẩy thành viên tham gia vào việc xây dựng quy chuẩn và chiến lược ngành, cung cấp thông tin thị trường cho thành viên, thông tin nguồn sản phẩm cho các đối tác tiềm năng và tham vấn cho chính phủ các chính sách có thể ảnh hưởng đến thành viên và ngành hiệp hội. Trong khi đó, chính phủ đã ghi nhận sự cần thiết của việc lấy ý kiến từ khu vực tư nhân trong quá trình xây dựng chính sách và ghi nhận vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất trên cả nước trong việc đưa tiếng nói của khối doanh nghiệp tư nhân vào các đàm phán thương mại.

Trong bối cảnh trên, Quỹ Châu Á ở Việt Nam tiến hành một chương trình kéo dài 3 năm có tên Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cho sự phát triển năng động và công bằng. Chương trình này nhằm tăng cường năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp và liên minh tại Việt Nam trong việc hoạt động hiệu quả với các thành viên để hỗ trợ xây dựng chính sách và phát triển công bằng. Chương trình bao gồm hai hợp phần (i) năng cường năng lực hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam (VBAs) để hỗ trợ các thành viên hiệp hội và tham gia vào quá trình xây dựng chính sách; và (ii) tăng cường khả năng của các liên minh hợp tác trong việc tham gia góp ý chính sách và hỗ trợ hợp tác để tạo thu nhập. Các tổ chức quan trọng thực hiện chương trình bao gồm VCCI, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCraft) và Trung tâm hỗ trợ phát triển hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ miền Nam (SOCENCOOP).