Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội
03/03/2015 21:48' Gửi bài này In bài này

Mục tiêu tổng thể của việc xây dựng Bộ công cụ tự đánh giá này là nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Bộ công cụ này hướng tới những mục tiêu cụ thể sau: (1) Đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu của các hiệp hội doanh nghiệp từ thực tiễn hoạt động tại Việt Nam đồng thời căn cứ theo các chuẩn mực quốc tế; (2) Có thể so sánh được năng lực của hiệp hội theo thời gian và có thể so sánh được giữa các hiệp hội doanh nghiệp với nhau; (3) Xác định được các thực tiễn tốt trong hoạt động, điều hành của các hiệp hội doanh nghiệp qua đó có thể phổ biến các thực tiễn tốt này cho các hiệp hội doanh nghiệp khác; (4) Với hệ thống các tiêu chí được gợi ý, các hiệp hội doanh nghiệp điều chỉnh, phát triển thêm cho phù hợp với tổ chức của mình trong tiến trình hoạt động, và có thể sử dụng để các thành viên có thể đánh giá về hiệp hội; và (5) Các tổ chức hỗ trợ, nhà tài trợ, Nhà nước có thể dựa trên công cụ này để xác định được các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp.

Trên cơ sở rà soát các nghiên cứu/công bố có liên quan về đánh giá năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp cả ở nước ngoài và trong nước, nhóm nghiên cứu của VCCI đã dự thảo Bộ công cụ. Bộ công cụ này đã được tham vấn ý kiến các chuyên gia, hiệp hội trên cả nước, và sau đó đã được áp dụng thử ở 10 hiệp hội trên cả nước để rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Bộ công cụ này đưa ra hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực thực hiện những chức năng chính của các hiệp hội. Các chỉ tiêu được nhóm lại thành một số chỉ số thành phần. Các chỉ tiêu này được lượng hóa thành các cấp độ, phản ánh trình độ phát triển của các hiệp hội trên từng chỉ tiêu cụ thể. Bộ công cụ tự đánh giá năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp có 6 chỉ số thành phần và 50 chỉ tiêu, bao quát việc thực hiện những chức năng cơ bản của hiệp hội doanh nghiệp.

Bộ công cụ gồm có 6 chỉ số thành phần:

(1) Năng lực định hướng chiến lược;

(2) Năng lực lãnh đạo và quản trị hiệp hội;

(3) Năng lực tài chính và cơ sở vật chất;

(4) Năng lực phục vụ hội viên;

(5) Năng lực tham gia ý kiến và đề xuất kiến nghị chính sách, pháp luật; và

(6) Năng lực xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ công cụ được đăng tải tại website này.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ anh Phạm Ngọc Thạch (thachpn@vcci.com.vn) hoặc chị Phan Minh Thủy (thuypm@vcci.com.vn).

 

Xin trân trọng cảm ơn!