Trang chủ Văn bản Trang xem chi tiết

Tài liệu - Văn bản

Trích yếu: Nội dung chương trình tài trợ nhỏ
Mã số:
Cơ quan ban hành:
Người ký:
Ban hành: 10/03/2015
Thuộc loại: Chương trình
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
File đính kèm: 5.-TAF-VBAs-Year-1-Dissemination-WS_Small-grant-scheme_Mar-6_VIE-IN.pdf Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Mã số: Báo cáo Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Thực hiện tốt từ hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp - English version
Mã số: Báo cáo Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Giới thiệu bộ công cụ tự đánh giá năng lực của các Hiệp hội Doanh nghiệp
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Giới thiệu bộ công cụ tự đánh giá năng lực của các Hiệp hội Doanh nghiệp - English version
Mã số: Chương trình Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Small Grants Scheme
Mã số: Chương trình Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Nội dung chương trình Hội thảo về thực tiễn tốt và việc áp dụng Bộ công cụ đánh giá Hiệp hội
Mã số: Chương trình Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Thông cáo báo chí Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm - English Version
Mã số: Thông báo Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Nội dung chương trình Hội thảo về thực tiễn tốt và việc áp dụng Bộ công cụ đánh giá Hiệp hội - English version
Mã số: Chương trình Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Thực hiện tốt từ hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp
Mã số: Báo cáo Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Bộ Công cụ tự đánh giá năng lực Hiệp hội doanh nghiệp (bản excel)
Mã số: Chương trình Ban hành: 10/03/2015 Tải về
Cẩm nang Quy trình và Kỹ năng vận động chính sách và pháp luật của Doanh nghiệp
Mã số: Báo cáo Ban hành: 06/11/2015 Tải về
Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
Mã số: Công văn Ban hành: 13/04/2012 Tải về
Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 về việc quy định Hội có tính chất đặc thù
Mã số: Công văn Ban hành: 01/11/2010 Tải về
Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
Mã số: Công văn Ban hành: 21/04/2010 Tải về