Trang chủ Tin tức

Phát huy sáng kiến hỗ trợ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
06/03/2015 00:42' Gửi bài này In bài này

Phát huy lợi thế so sánh, tỉnh Bắc Ninh được biết đến là một địa bàn thu hút vốn đầu tư  trực tiếp của nước ngoài với nhiều thương hiệu lớn như: Samsung, Canon, Microsoft, Pepsico,….Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực FDI chiếm khoảng  90 %  tổng giá trị sản xuất công nghiệp và đưa Bắc Ninh  đứng thứ 2 toàn quốc về kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên doanh nghiệp khu vực FDI chưa tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong nước thông qua phát triển dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ,…Trong khi đó khu vực kinh tế trong nước khó khăn đòi hỏi tiếp tục có những sáng kiến mới nhằm cải thiện  môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI . Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Bắc Ninh xác định nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho  doanh nghiệp là hướng hoạt động ưu tiên.

Hiện nay vấn đề  tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh đang được nhắc đến nhiều. Có nhiều cách tiếp cận, nhưng theo  chúng tôi, suy đến cùng những mô hình tái cơ cấu kinh tế của đất nước hay mỗi tỉnh đã đề ra có thực hiện được hay không chính là có thực sự tạo ra động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hay không. Bởi vì đổi mới sáng tạo sẽ quyết định vận mệnh của mỗi doanh nghiệp và chính điều đó lại quyết định đến sự thành công trong con đường phát triển kinh tế của đất nước.Đành rằng mỗi doanh nghiệp sẽ là chủ thể của quá trình đổi mới sáng tạo của chính mình. Nhưng về chính sách và đạo lý, các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý có thể làm được gì để giúp họ là một câu hỏi lớn. Ở nước ta hiện nay, có nhiều cơ quan rất tích cực nghiên cứu tìm tòi các biện pháp để hỗ trợ doanh nghiệp. Có rất nhiều ý tưởng được đưa ra trong thiết kế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhưng dường như còn thiếu những gì để tạo ra động lực và môi trường kích thích đổi mới sáng tạo.

Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh đã thỏa thuận cơ chế hợp tác  và hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của  Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, với những nội dung chủ yếu:

1- Cung cấp thông tin kinh tế xã hội:

– Cung cấp thông tin kinh tế xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin, xây dựng kế hoạch và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

– Cung cấp văn bản chính sách, các chương trình, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Viện tham gia nghiên cứu hoặc tiếp cận.

–  Thông báo kịp thời tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  theo dõi, dự báo  tình hình, biến động và các giải pháp ứng phó trong phát triển kinh tế – xã hội  cung cấp cho Hiệp hội để thông tin kịp thời hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp;

2.Phối hợp trong tổ chức các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp, như các hoạt động đào tạo, tư vấn tư vấn theo các chương trình nghiên cứu, đào tạo, tư vấn về đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;

3. Tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp trong việc xây dựng các Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hiệp hội;

4.Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trong việc quảng bá thương hiệu, quảng bá doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội; xúc tiến thương mại và đầu tư gắn với thực hiện nhiệm vụ quảng bá thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh do Viện thực hiện;

5. Giúp Hiệp hội tổ chức chương trình “ Cà phê doanh nhân”; phối hợp trong đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;

6. Giúp Hiệp hội doanh nghiệp về thông tin, giái pháp công nghệ, lựa chọn các chuyên gia tư vấn trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; kết nối với các chương trình, dự án hỗ trợ quốc tế do Viện chủ trì hoặc tham gia thực hiện; hỗ trợ thực hiện các mô hình thí điểm, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do Viện đề xuất;

7. Xây dựng chương trình “ bác sĩ doanh nghiệp”, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ nâng cao năng lực về tư duy, hoạch định và quản trị chiến lược, tổ chức hoạt động đổi mới sáng tạo, phòng ngừa rủi ro; giúp đỡ ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, tiến tới ươm tạo doanh nghiệp và công nghệ.

Thông qua hoạt động hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh cũng có thêm thông tin để đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa vừa để trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian tới, bao gồm: hỗ trợ hướng tới các tiêu chuẩn quản trị  về chất lượng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, trách nhiệm xã hội,…; chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho các khu công nghiệp; đổi mới công nghệ,…

Hỗ trợ doanh nghiệp là những hoạt động luôn đòi hỏi sáng kiến và thực tiễn tốt được giới thiệu tại Hội thảo này là rất hữu ích cho chúng tôi học hỏi để có những hoạt động thiết thực trong phối hợp và hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh.
TS. Nguyễn Phương Bắc

Viện trưởng Viện Nghiên cứu

Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh