Trang chủ Tin tức

 • Giao dịch bảo đảm: Vị trí pháp lý của bên thứ 3

  Về nguyên tắc, mọi giao kết, thỏa thuận dân sự, bao gồm cả thỏa thuận về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự hợp pháp đều có giá trị pháp lý đối với người thứ ba và phải được tất cả các chủ thể khác tôn trọng. Tuy nhiên, cơ chế bảo đảm quyền này như thế nào lại là một vấn đề khác. Đây cũng là vướng mắc cơ bản cần phải giải…

 • Hết năm 2016, DN không còn vướng các quy định chuyên ngành

  Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo một luật sửa đổi nhiều luật để khắc phục những điểm còn chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (DN) và các luật chuyên ngành. Đối với văn bản hướng dẫn cấp nghị định, Bộ KH&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ chức năng xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định…

 • Lấy cải thiện môi trường kinh doanh làm động lực tăng trưởng

  Chính phủ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua các tác động về phía cung là đúng hướng. Cần cẩn trọng khi sử dụng các giải pháp tác động về phía cầu để tránh những hệ lụy tiêu cực. Đây là ý kiến của các chuyên gia kinh tế tại buổi tọa đàm Công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý II/2016 do Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR)…

 • Điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán

  Nghị định số 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định rõ điều kiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán. Nghị định số 86/2016/NĐ-CP quy định, tổ chức kinh doanh chứng khoán thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các…

 • Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương. Trong đó, Nghị định bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực…

 • Bàn về khái niệm đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

  Qua theo dõi cho thấy, một trong những vấn đề có ý kiến khác nhau thời gian qua chính là nội hàm của khái niệm “đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”. Từ góc độ quản lý nhà nước, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu để xác định rõ nội hàm của khái niệm nêu trên không chỉ có ý nghĩa về học thuật, mà còn có ý nghĩa…

 • Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

  Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam là những bài học kinh nghiệm tốt của một số hiệp hội doanh nghiệp, được lựa chọn và đã khẳng định được thành công trên thực tế, để nhiều hiệp hội doanh nghiệp khác có thể tham khảo và áp dụng.

 • Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

  Bộ công cụ tự đánh giá năng lực hiệp hội được xây dựng trong khuôn khổ Dự án "Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vì sự phát triển năng động và công bằng tại Việt Nam". Mục tiêu tổng thể của việc xây dựng Bộ công cụ tự đánh giá này là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ cho hội viên của các hiệp hội…

 • Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

  Thực tiễn tốt trong hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam là những bài học kinh nghiệm tốt của một số hiệp hội doanh nghiệp, được lựa chọn và đã khẳng định được thành công trên thực tế, để nhiều hiệp hội doanh nghiệp khác có thể tham khảo và áp dụng.

 • Bộ công cụ đánh giá năng lực hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

  Bộ công cụ tự đánh giá năng lực hiệp hội được xây dựng trong khuôn khổ Dự án "Hiệp hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vì sự phát triển năng động và công bằng tại Việt Nam". Mục tiêu tổng thể của việc xây dựng Bộ công cụ tự đánh giá này là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ cho hội viên của các hiệp hội…

1 5 6 7 8